Bondens egen Marknad i Malmö

Vårens marknader är nu förbi.

Snart är det 7 höst-

marknader under tiden

25/8 – 6/10

Platsen är som vanligt Drottningtorget i Malmö och tiden kl 9 – 14

Årets sista tillfälle är Julmarknaden den 8/12

VÄLKOMMEN !!!!